Адолф Хитлер Избрани речи и прокламации 1924 - 1945 г. (627 стр., PDF - 4,16 МБ)

 

Адолф Хитлер – Избрани речи и прокламации – 1924 - 1945 г. (Юбилейно издание 2024/136; 695 стр., PDF - 13,5 МБ) - Ново -

 

Адолф Хитлер Принципите на националсоциализма избрани речи и прокламации (261 стр., PDF - 3,16 МБ)

 

Адолф Хитлер Борба за Нова Европа Избрани речи и прокламации (206 стр., PDF - 2,94 МБ)

 

Политически речи на Адолф Хитлер (1934) - (110 стр., PDF - 1,2 МБ)

 

 

Откъси от три ранни речи на Адолф Хитлер, произнесени в периода 1922-24 г.

27 март 1924 г. - Обвинението на реакцията - Заключително слово пред народния съд в Мюнхен

27 януари 1932 - Адолф Хитлер – реч пред Индустриалния клуб в Дюселдорф

27 юли 1932 г. - предизборна реч в Еберсвалде.

1 февруари 1933 г. - Позив до германския народ от германското правителство.

- Друг превод от 1943 г.

21 март 1933 г. - Реч по случай откриването на Райхстага.

23 март 1933 г. - Декларация, направена от райхсканцлера Адолф Хитлер пред Райхстага.

- Друг превод от 1943 г.

23 март 1933 г. - Словесен двубой между: Адолф Хитлер (NSDAP) и Ото Велс (SPD)

5 април 1933 г. - Реч, произнесена пред представителите на германското земеделие.

1 май 1933 г. - Реч в деня на „Националния празник на труда“.

10 май 1933 г. - реч произнесена пред учредителния конгрес на Германския трудов фронт.

- Друг превод от 1934 г.

- Друг превод от 1943 г.

17 май 1933 г. - Реч пред Райхстага

6 юли 1933 г. - Реч пред държавните наместници, произнесена в двореца на райхсканцлера.

2 септември 1933 - Организационните задачи на новата власт - Прокламацията на Фюрера за откриването на партийния конгрес в Нюрнберг

2 септември 1933 - Основите на расизма и културата реч, произнесена пред културния конгрес на Националсоциалистическата партия, по време на партийния конгрес в Нюрнберг

14 септември 1933 г. - Заключителната реч на партийния конгрес в Нюрнберг.

- Друг превод от 1943 г.

14 октомври 1933 г. - Хитлер говори на народите в света. - реч, в която той излага принципите, които ще следва националсоциалистическото правителство

8 септември 1934 - Водачът говори на германските жени - реч, произнесена пред партийния конгрес в Нюрнберг.

14 септември 1934 - Към Хитлеровата младеж - реч, произнесена пред партийния конгрес в Нюрнберг.

1 октомври 1934 - Възвисяване на селячеството - Извлечение от речта към германските селяни, произнесена в Бюкеберг.

16 септември 1935 - Същина, значение и организиране на нацията - Заключителната реч, произнесена пред Партийния конгрес в Нюрнберг.

10 септември 1936 - Идеология на Трудовата повинност - реч, произнесена пред Партийния конгрес в Нюрнберг.

14 септември 1936 - Водачът към войниците на третия райх - реч, произнесена пред Партийния конгрес в Нюрнберг.

30 януари 1937 г. - „Принципите на вътрешната и външната политика на Третия Райх.” - речта е произнесена по случай четвъртата годишнина от националсоциалистическата революция в Германия.

19 юли 1937 г. - „Изродено космополитно или здраво национално изкуство?” - реч, произнесена в Мюнхен пред Конгреса на културните сдружения.

20 февруари 1938 г. - Реч произнесена пред Германския Райхстаг

30 януари 1939 г. - речта е произнесена по случай шестата годишнина от националсоциалистическата революция в Германия.

28 април 1939 г. - „Фюрерът отговаря на Рузвелт.” – голяма реч пред германския Райхстаг.

- 28 април 1939 г. - „Фюрерът отговаря на Рузвелт.” – съкратен вариант на речта.

27 август 1939 г. - „Кой искаше тази война?” - Писмо на Адолф Хитлер до премиера на Франция Даладие.

1 септември 1939 г. - „Фюрерът приема наложената му борба.” -  реч, произнесена пред Райхстага в Берлин.

19 септември 1939 г. - Реч произнесена в сградата на Артурсхоф в Данциг

6 октомври 1939 г. - „След пълното сразяване на Полша.” - реч, произнесена пред Райхстага.

10 октомври 1939 г. - Фюрерът при откриването на Военната зимна помощ, 1939/40 г.

8 ноември 1939 г. - реч произнесена по случай възпоменателната среща на старите бойци в мюнхенския Бюргербройкелер.

30 януари 1940 г. - „Опитът за измама се повтаря.” - речта е произнесена по случай шестата годишнина от националсоциалистическата революция в Германия.

19 юли 1940 г. - „Краят на западноевропейските демокрации.” - реч, произнесена в Райхстага.

9 ноември 1940 г. - „Решен бях да освободя Германия. Пълна вътрешна победа на националсоциализма.” - реч, произнесена в Лъовенбройкеллер - Мюнхен по случай възпоменателния празник на старите борци на националсоциалистическото движение.

10. декември 1940 - Водач и работници - на бойния фронт за Нов ред - реч, произнесена пред работниците от заводите на оръжейната индустрия, в Берлин

30 януари 1941 г. - „Подпалвачите на световната война.” -  реч, произнесена в берлинския Спорт-палас, по повод осмата годишнина от идването на националсоциалистите на власт.

24 февруари 1941 - 21-годишната равносметка на движението - реч, произнесена в историческата зала на Хофброй в Мюнхен.

4 май 1941 г. - „Премахването на историческите и национални неправди на балканите.” - реч, произнесена пред Райхстага. Поводът е приключването на войната в Югославия и Гърция.

22 юни 1941 г. - „Кръстоносен проход за спасяването на Европа.” - прокламация на Адолф Хитлер към германския народ и войниците на Източния фронт по повод обявяването на война на СССР.

2 октомври 1941 г. - Войници от Източния фронт! - прокламация на Фюрера.

3 октомври 1941 г.  - реч при откриване на акцията за Зимната помощ през 1941-42 г.

11 декември 1941 г. - „Отговорността на Рузвелт за войната.” - Реч, произнесена пред Райхстага. Обявяване война на САЩ.

31 декември 1941 г. - „Новогодишното послание на Фюрера  към народа.” - от Главната си квартира Фюрерът отправил до германския народ следния позив по случай Новата година.

1 септември 1942 г. - „Последиците от победата.” - Писмено обръщение на Адолф Хитлер към нацията от Главната квартира.

30 септември 1942 г. - Реч при откриване на акцията за Зимната помощ през 1942/43 година.

8 ноември 1942 г. - „Англо-американците заграбват френска Африка.” - реч, произнесена на 8 ноември 1942 г. в Мюнхен.

26 ноември 1942 г. - „Ние очакваме от страна на Франция само лоялност.” - Писмо на Адолф Хитлер до френския държавен глава маршал Петен.

30 януари 1943 г. - „14 години на борба, 10 години на управление и поглед в бъдещето.” - прокламация на Адолф Хитлер към германския народ.

30 януари 1945 г. - Радиообръщение на Райхсканцлера Адолф Хитлер по случай 12 години от вземането на властта в Германия