Към Хитлеровата младеж

 

Реч, произнесена на 14 септември 1934, пред партийния конгрес.

 

Моя германска младеж!

 

След една година отново мога да ви поздравя тук. Много големи работи станаха от онова време насам в Германия. Преди дванадесет месеца борбата за властта ни подари вече успеха, а оттогава насам нашето Движение, чиято млада гвардия сте вие и чиито носители ще бъдете един ден вие, овладяваше в тази държава една позиция след друга и по този начин ги предаваше отново в ръцете на германския народ. В същото това време, самите вие израснахте от една още тогава голяма организация до положението на най-голямото младежко движение, на най-голямата младежка организация в света. Това е заслуга на многобройни ратници, начело, на които стои даденият ви от мен водач, нашият партиен другар фон Ширах.

 

Вие тук, в този широк кръг, сте само една част от онова, което се намира днес в цяла Германия. Вие сега трябва да възприемете и да научите в своята младост това, което ние бихме искали да видим един ден в цяла Германия.

 

Ние знаем, че нищо в живота на народите не се подарява. Всичко трябва да бъде спечелено и завоювано с борба. Един ден човек няма да може да владее нищо, което не е научил предварително и към което не се е приучил сам. И ние бихме желали сега, щото вие, германски момци и германски девойки, да възприемете в себе си всичко онова, което ние се надяваме да имаме един ден в Германия, което бихме искали да видим в Германия.

 

Ние искаме да бъдем един народ и вие, мои младежи, трябва да станете този народ!

 

Ние искаме един ден да не виждаме вече никакви класи и съсловия, затова вие не бива да допускате да се разраства у вас класово високомерие!

 

Ние искаме да създадем един Райх и затова вие трябва още отсега да се възпитате в една организация!

 

Ние искаме един ден този народ да бъде верен и вие трябва да се научите на тази вярност!

 

Ние искаме един ден този народ да бъде послушен и вие трябва да се обучавате в послушание!

 

Ние искаме народът да бъде миролюбив, но също и храбър, затова вие трябва да бъдете миролюбиви и едновременно с това, смели!

 

Ние искаме, щото този народ един ден да не проявява мекушавост, а да бъде твърд, да може да оказва съпротива на лошите страни на човешкия живот, и вие трябва още на младини да се калите за това!

 

Вие трябва да се научите да бъдете твърди, да се подлагате на лишения, без да се огънете. Ние искаме, щото този народ един ден пак да храни любов към честта, затова вие трябва още в най-младите си години да се привържете към това понятие за чест!

 

Ние искаме пак да станем един горд народ, затова вие трябва да изживеете младините си в истинска гордост, трябва да бъдете горди, като млади членове на един горд народ, та един ден вашата младежка гордост да стане гордост на поколението!

 

Всичко, което искаме от Германия на бъдещето, всичко това ние изискваме от вас, момци и девойки!

 

В това трябва да се упражнявате вие и това трябва по този начин да дадете на бъдещето. Защото, каквото и -да създаваме и да вършим ние днес, един ден ще си отидем. Но във ваше лице Германия ще продължава да живее и когато от нас няма да е останало вече нищо, тогава вие ще трябва да държите в своите ръце знамето, което ние издигнахме от нищото.

 

И затова вие трябва да стоите твърдо върху нашата земя; трябва да бъдете твърди, та това знаме никога да не пада от ръцете ви! И тогава, след вас ще идват поколения след поколения и вие ще можете да очаквате от тях същото и да изисквате от тях да бъдат и те такива, каквито сте били вие.

 

Тогава и Германия ще гледа с гордост на вас; а сърцата на всички нас ще бъдат преизпълнени с радост, когато ви гледаме и когато във ваше лице ще можем да виждаме гаранцията за това, че нашата работа не е била напразно и че тя ще бъде плодоносна за нашия народ.

 

Тогава всички ние ще бъдем обзети от гордото щастие – да можем да виждаме във ваше лице завършека на нашата работа и заедно с това, да имаме съзнанието, че милионите от голямата война, многобройните другари под нас, не са принесли напразно своята жертва за Германия; че за нас във всяко отношение, накрая пак ще се създаде един единен, свободен, горд, обичащ честта народ.

 

И аз зная, че това не може да бъде иначе; защото вие сте плът от нашата плът и кръв от нашата кръв и защото под вашето чело гори същият дух, който обладава и нас. Вие не можете да не бъдете свързани с нас. И когато големите колони на нашето Движение днес маршируват победоносно през Германия, тогава, аз зная вече, вие ще се присъедините към тези колони, и всички ние знаем: Пред нас е Германия, в нас марширува Германия, а зад нас идва Германия!