Водачът към войниците на третия райх

 

Реч, произнесена на 14 септември 1936, пред Партийния конгрес

 

Войници!

 

За трети път се строявате на този площад, тук в Нюрнберг!

 

За пръв път пред вас се развяват военните знамена на новия Райх!

 

За пръв път държите в ръцете си новите знамена на вашите полкове!

 

И в тази външна картина се вижда промяната, която е претърпяла Германия, нашата, вашата Германия.

 

Тази промяна, обаче, е резултат на една твърде обширна възпитателна работа между нашия народ и на една не по-малко обширна работа във всички области на нашия национален живот.

 

За да можем днес да стоим тук и да сме в състояние да празнуваме така тези дни – това ние дължим на безкрайната енергия, на безкрайното трудолюбие, на безкрайната работа на нашия народ. Но всичката тази работа щеше да бъде напразно, ако Райхът не би могъл да си осигури вътрешен и външен мир. Това, което днес ни изпълни с толкова голяма гордост, са постиженията на нашата мирна работа. Това, което ни е поставено като върховна задача, е осигуряването, а заедно с това и запазването на тези постижения и на тази работа. И когато милиони хора всяка година залагат живота си за тази работа във фабрики и работилници, в предприятия и кантори, тогава е понятно и разумно, ако и всички бъдат също така готови да заложат живота си за запазването на това, което е било създадено по този начин.

 

За това, войници и вие сте призовани от нацията!

 

Не, за да служите на някакъв своенравен опит на пресилен шовинизъм, а за да стоите на стража пред нашата работа! Да стоите на стража пред нашия народ! Да стоите на стража пред нашата Германия! Като ви виждам така пред себе си, аз чувствам и зная, че тази стража ще устои на всички опасности и на всички заплахи!

 

Германецът е бил винаги добър войник. Войската, от която вие сте израснали, носи най-гордите традиции на всички времена. Ако едно време Германия рухна, това беше последица от нейното вътрешно политическо рухване.

 

Днес нацията стои така хубаво изправена, както и вие, мои млади другари, стоите тук пред мен. Германия днес отново е достойна за своите войници и вие – това аз зная – ще бъдете достойни войници на този Райх!

 

Ние, Партията и войската, образуваме в лицето на народа една неразривно свързана общност!

 

Може да дойдат усилни времена. Но те никога няма да ни заварят колебливи, никога – нерешителни и никога – страхливи! Защото всички ние знаем: небесното царство не могат да постигнат половинчати хора! Свободата не могат да запазят страхливци! И бъдещето принадлежи само на смелите!

 

Това, което се иска от вас, е само една малка част от онова, което миналото изискваше от всички ни. Ние изпълнихме своя дълг тогава, вие ще го изпълните сега. Двете години, обаче, които аз искам от вас за Германия, ще ви върна десет! Защото, чрез това обучение всеки от вас ще стане по-здрав, отколкото е бил когато и да било по-рано. Това, което вие давате на отечеството през своята младост, ще ви се върне на старини. Вие ще бъдете едно здраво поколение, което няма да се задушава в канцеларии и фабрични помещения, а ще бъде отгледано на слънце и въздух, калено чрез движение и преди всичко, твърдо в своя характер.

 

И вярвайте ми: Германия ви обича като свои войници!

 

Почитта, възхищението и любовта към старата славна войска, са пренесени върху вас! И вие ще бъдете достойни за тях!

 

Нацията не очаква от вас никаква жертва, която вие не бихте дали!

 

Тогава Германия никога вече няма да доживее отново печалните времена, които ние трябваше да преживеем!

 

Нашето отечество, вашата Германия, вашата родина и родината на вашите деца, ще бъде силна, велика и щастлива. Тя ще може да запази онзи мир, който осигурява нашия живот!

 

В този час ние всички се обединяваме чрез нашата привързаност към този наш германски народ и към милионите сънародници, които се трудят в градове и села; ние се обединяваме чрез нашата привързаност към Германския Райх!

 

За нашата Германия: зиг хайл! зиг хайл! зиг хайл!