Адолф Хитлер - Борба за Нова Европа - Избрани речи и прокламации (206 стр., PDF - 2,94 МБ)

 

 

Откъси от три ранни речи на Адолф Хитлер, произнесени в периода 1922-24 г.

27 юли 1932 г. - предизборна реч в Еберсвалде

23 март 1933 г. - Словесен двубой между: Адолф Хитлер (NSDAP) и Ото Велс (SPD)

10 май 1933 г. - реч произнесена пред учредителния конгрес на Германския трудов фронт.

14 октомври 1933 г. - Хитлер говори на народите в света. - реч, в която той излага принципите, които ще следва националсоциалистическото правителство

30 януари 1937 г. - „Принципите на вътрешната и външната политика на Третия Райх.” - речта е произнесена по случай четвъртата годишнина от националсоциалистическата революция в Германия.

19 юли 1937 г. - „Изродено космополитно или здраво национално изкуство?” - реч, произнесена в Мюнхен пред Конгреса на културните сдружения.

30 януари 1939 г. - речта е произнесена по случай шестата годишнина от националсоциалистическата революция в Германия.

28 април 1939 г. - „Фюрерът отговаря на Рузвелт.” – голяма реч пред германския Райхстаг.

- 28 април 1939 г. - „Фюрерът отговаря на Рузвелт.” – съкратен вариант на речта.

27 август 1939 г. - „Кой искаше тази война?” - Писмо на Адолф Хитлер до премиера на Франция Даладие

1 септември 1939 г. - „Фюрерът приема наложената му борба.” -  реч, произнесена пред Райхстага в Берлин

6 октомври 1939 г. - „След пълното сразяване на Полша.” - реч, произнесена пред Райхстага.

8 ноември 1939 г. - реч произнесена по случай възпоменателната среща на старите бойци в мюнхенския Бюргербройкелер

30 януари 1940 г. - „Опитът за измама се повтаря.” - речта е произнесена по случай шестата годишнина от националсоциалистическата революция в Германия.

19 юли 1940 г. - „Краят на западноевропейските демокрации.” - реч, произнесена в Райхстага

9 ноември 1940 г. - „Решен бях да освободя Германия. Пълна вътрешна победа на националсоциализма.” - реч, произнесена в Лъовенбройкеллер - Мюнхен по случай възпоменателния празник на старите борци на националсоциалистическото движение

30 януари 1941 г. - „Подпалвачите на световната война.” -  реч, произнесена в берлинския Спорт-палас, по повод осмата годишнина от идването на националсоциалистите на власт

4 май 1941 г. - „Премахването на историческите и национални неправди на балканите.” - реч, произнесена пред Райхстага. Поводът е приключването на войната в Югославия и Гърция

22 юни 1941 г. - „Кръстоносен проход за спасяването на Европа.” - прокламация на Адолф Хитлер към германския народ и войниците на Източния фронт по повод обявяването на война на СССР

2 октомври 1941 г. - Войници от Източния фронт! - прокламация на Фюрера.

11 декември 1941 г. - „Отговорността на Рузвелт за войната.” - Реч, произнесена пред Райхстага. Обявяване война на САЩ.

31 декември 1941 г. - „Новогодишното послание на Фюрера  към народа.” - от Главната си квартира Фюрерът отправил до германския народ следния позив по случай Новата година.

1 септември 1942 г. - „Последиците от победата.” - Писмено обръщение на Адолф Хитлер към нацията от Главната квартира

30 септември 1942 г. - Реч при откриване на акцията за Зимната помощ през 1942/43 година

8 ноември 1942 г. - „Англо-американците заграбват френска Африка.” - реч, произнесена на 8 ноември 1942 г. в Мюнхен

26 ноември 1942 г. - „Ние очакваме от страна на Франция само лоялност.” - Писмо на Адолф Хитлер до френския държавен глава маршал Петен

30 януари 1943 г. - „14 години на борба, 10 години на управление и поглед в бъдещето.” - прокламация на Адолф Хитлер към германския народ