Harcom

ADOLF HITLER

 

Zárszó


1923. november 9-én fennállása negyedik évében a Nemzeti Szocialista Német Munkáspártot az egész Német Birodalomban feloszlatták és betiltottak. Ma, 1926 novemberében ismét az egész országban szabad mozgalomként, erõsebben és belsõleg szilárdabban áll, mint valaha.
A mozgalomnak semmit sem árthatott az egyes vezérek üldözése, gyalázása, gyanúsítása. Eszméjének helyessége, szándékának tiszta, becsületes volta, híveinek áldozatkészsége folytán eddig minden elnyomásból megerõsödve került ki a mozgalom.
Ha a parlamentáris korrupció mai világában mindig küzdelme legmélyebb lényegét tartja szem elõtt, és a faj és egyéniség értékének tiszta megtestesítõjét látja magában és aszerint is cselekszik, akkor majdnem számtani pontosságú törvényszerûséggel küzdelmében a gyõzelem pálmáját fogja elvinni, éppen úgy, mint ahogy Németországnak is szükségképpen el kell nyernie az õt e földön megilletõ helyet, hogyha hasonló alapelvek szerint vezetik és szervezik.
Az az állam, amely a fajmérgezés mai korszakában magát a legkitûnõbb faji elemek gondozásának szenteli, egy napon a föld ura lesz.
Ezt sohase felejtsék el mozgalmunk hívei, ha valaha is az áldozat nagyságát félve összehasonlítanák az elérhetõ eredménnyel!