Harcom

ADOLF HITLER

 

Elõszó


1924. április 1-én kezdtem meg várfogságom letöltését a Lech melletti Landsberg várfogdájában a müncheni népbíróság ítélete alapján
Hosszú évek szüntelen munkássága után itt végre alkalmam nyílt egy olyan mû megírására, amelyre sokan buzdítottak, és amelynek szükségszerûségét a mozgalom érdekében magam is éreztem. Így határoztam el, hogy két kötetben nemcsak mozgalmunk célját fejtem ki, hanem fejlõdésének útját is vázolom . Meggyõzõdésem, hogy egy ilyen mûbõl több tanulság meríthetõ, mint egy kizárólag elméleti munkából.
Itt kínálkozott alkalom arra is, hogy saját egyéniségem kialakulásáról is képet nyújtsak, hogy ezzel egyrészt mûvem megértését könnyítsem meg, másrészt pedig eloszlassam azokat a torz mendemondákat, amelyeket elsõsorban a zsidó kézben lévõ sajtó terjesztett rólam.
Ezzel a munkámmal nem az idegenekhez fordulok, hanem azokhoz a párthíveimhez, akik szívvel lélekkel mozgalmunk alkotórészei, és akik értelme a mozgalom belsõ részleteinek feltárása iránt érdeklõdik.
Tudom, hogy az emberek megnyerésére az élõ szó hatásosabb az írottnál. Minden mozgalom nagyarányú kifejlõdését elsõsorban a nagy szónokoknak köszönheti, nem a nagy íróknak. Mégis szükség van arra, hogy egy tan alapvetõ gondolatait az egység és egyöntetûség kedvéért mindörökre papírra vessük.
Ezt a két kötetet is közös munkánk építõkövének tekintem.
A Lech melletti Landsbergi vár fogdájában.
A Szerzõ

1923. november 9-én. déli 12 óra 30 perckor Münchenben a Feldhernhalle elõtt és az egykori hadügyminisztérium udvarán a következõ férfiak estek el népünk föltámadásába vetett törhetetlen hittel:

Alfarth, Felix kereskedõ, szül. 1901. július 5.
Bauriedl, Andreas kalapos, szül. 1879. május 4.
Casella, Theodor banktisztviselõ, szül. 1900. augusztus 8.
Ehrlich, Wilhelm banktisztviselõ, szül. 1894. augusztus 19.
Faust, Martin banktisztviselõ, szül. 1901. január 27.
Hechenberger, Anton lakatos, szül. 1902. szeptember 28.
Körner, Oskar kereskedõ, szül. 1875. január 4.
Kuhn, Karl fõpincér, szül. 1897. július 26.
Laforce, Karl mérnökhallgató, szül. 1904. október 28.
Neubauer, Kurt szolga, szül. 1899. március 27.
Pape, Claus, von kereskedõ, szül. 1904. augusztus 16.
Pfordten, Theodor von der, törvényszéki tanácsos, szül. 1873 május 14.
Rickmers, Johann ny. huszárkapitány, szül. 1881. május 7.
Scheubner Richter, Max Erwin dr. von, okl. mérnök, szül. 1884. január 9.
Lovag Stransky, Lorenz mérnök, szül. 1899. március 14.
Wolf, Wilhelm kereskedõ, szül. 1898. október 19.

Az úgynevezett "nemzeti" hatóságok nem engedélyeztek közös sírt a halott hõsöknek! Emléküknek ajánlom tehát munkám elsõ kötetét. Vértanúságuk legyen örökké ragyogó példa mozgalmunk hívei
elõtt!
A Lech melletti Landsberg várfogdájában, 1924. október 16-án
Adolf Hitler